skip to Main Content
SOCIS

Camerdata

Camerdata SA es va constituir l’any 1985 com a empresa participada per totes les cambres de comerç d’Espanya. Des dels nostres inicis, som la font de distribució al mercat del cens de totes les empreses i autònoms que tenen activitat a Espanya, que recull el cens de les cambres de comerç i que nosaltres normalitzem i enriquim.

La nostra trajectòria ve marcada per la gestió i comercialització de bases de dades i fitxers d’empreses per a accions de màrqueting. Al llarg dels anys, com a proveïdor d’informació empresarial, hem anat ampliant la nostra cartera de serveis i productes de bases de dades nacionals i també internacionals, destinats a facilitar les accions comercials que puguin emprendre els nostres clients per a: identificar nous clients, obrir nous mercats, conèixer la competència, estudiar el mercat.

Actualment continuem mantenint una estreta relació institucional i comercial amb les cambres, que a traves de Camerdata poden donar resposta a les necessitats d’informació empresarial.

El nostre principal objectiu és el d’oferir informació fiable, legal i de qualitat en totes les bases de dades i productes d’empreses que subministrem amb informació comercial, financera, sectorial i de màrqueting.

El nostre principal actiu és el Fitxer d’Empreses Espanyoles, que amb el seu origen cameral garanteix la totalitat d’empreses que desenvolupen la seva activitat a Espanya. La nostra missió és la d’integrar tots els censos de les cambres de comerç en una única font d’informació, que normalitzem i enriquim amb altres fonts o mitjans públics d’informació, per garantir l’oficialitat i la cobertura màxima per a tot el territori nacional.

El nostre propòsit és donar servei a la societat mitjançant la distribució de la informació de la qual som dipositaris per ser un organisme de les càmeres de comerç.

Camerdata, des de fa 39 anys, és la font de distribució al mercat dels Censos de les Cambres de Comerç que, integrem, normalitzem i enriquim amb altres fons en el nostre Fitxer d’Empreses Espanyoles, el nostre principal actiu. L’origen cameral del fitxer garanteix la totalitat d’empreses que realitzen la seva activitat a Espanya i la seva oficialitat.

Que oferim

Fitxer d’empreses espanyoles amb informació actualitzada de més de 3 milions de societats i empresaris individuals (autònoms) que fan la seva activitat a Espanya, que et permetrà:

  • Ampliar la teva cartera de clients, obrir nous mercats, estudiar el mercat i conèixer millor els teus clients, proveïdors i competència.
  • Segmentar per tipus d’empresa, facturació, empleats, àrees geogràfiques, activitat econòmica.
  • Enriquir la teva base de dades.
  • Generar valor afegit com ara estudis estadístics del mercat empresarial, identificar perfils de clients, elaborar rànquings d’empreses.

Bases de dades internacionals amb informació d’empreses de tot Europa, Àsia, Austràlia, Amèrica del nord, i alguns països d’Àfrica i Amèrica del surt, que entre altes dades ens permeten també saber el país de destí/origen de les exportacions-importacions.

Informes d’Empreses nacionals i internacional amb informació comercial i financera. Més de 200 països amb informes d’empreses amb balanços, comptes de resultats, avaluació de risc, anàlisis sectorial, ratis financers, risc comercial.

Back To Top